Author Archives: admin

  • -

  • -

Întâlnire de lucru YODA

Category : Articles

Yoda este o rețea de organizații și persoane care a fost înființat în 2011 pentru a satisface nevoile tinerilor și studenților privați de drepturi atunci când vine vorba de stabilirea politicilorlegate de droguri, deși sunt printre cei mai afectate de consumul de droguri și legile din domeniu. YODA face parte dintr-o mișcare tot mai mare de oameni care vorbesc împotriva politicilor dogmatice și stigmatizarea drogurilor. Studenții și tinerii sunt în centrul fiecărei mișcări către eliminarea discriminării și este esențial să lucrăm împreună pentru a construi o mișcare cu adevărat internațională.

În perioada 15 – 22 mai 2017 YODA organizează o întâlnire de lucru cu specialiști din ONG-uri provenind din mai multe țări europene.

Programul va fi un set de subiecte generale:

  1. incluziunea socială a tinerilor consumatori de droguri – înțeleasă ca militarea pentru o mai puternică participare la viața socială și politică
  2. servicii sociale – locuințe, educație, asistență medicală, în general
  3. accesul la tratament eficient de droguri
  4. legile penale și efectele lor asupra consumatorilor de droguri tineri
  5. închisori – situația utilizatorilor de droguri, disponibilitatea de tratament și reintegrare
  6. perspectiva de gen în lucrul cu tineri consumatori de droguri

  • -

Proiectul „Adicție și criminalitate”

Category : Articles

Centrul European pentru Prevenirea Adictiilor implementeaza proiectul “Adicție și criminalitate – o abordare psihosocială integrată pe baza modelelor de bune practici din Norvegia”.
Obiectivul general al proiectului este:

Consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul prevenirii adicțiilor, între instituții publice din justiție, afaceri interne și societate civilă, din România și Norvegia.

In cadrul acestui proiect se desfasoara activitati care vor contribui la:
–          Consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul justiție și afaceri interne prin dezvoltarea de parteneriate cu instituții și organizații ale societății civile din Norvegia;
–          Identificarea unui model de profesionalizare a servicilor de psihologie în sistemul de justiție și afaceri interne prin consolidarea unei culturi a parteneriatului cu societatea civilă  din România și Norvegia și transferul de expertiză;
–          Transferul de bune practici din Norvegia, prin implicarea actorilor reprezentanți ai societății civile.

Parteneri in cadrul proiectului sunt:
Serviciile corectionale din regiunea Sud-Norvegia, Municipalitatea trondheim si Phoenix Haga din Norvegia. Din Romania participa in calitate de parteneri Centrul de Psihosociologie al M.A.I. si Penitenciarul Bucuresti Rahova.

 Apariții în presa norvegiană

Apariții în presa din România

13091735_10153455639791922_1881912674_o


  • -

Become a volunteer!

If you are interested in capitalizing your working experience in the field of social work, join us!

Get in touch -
Write us at: office@asociatiacepa.ro or
Call us at: +40 744 31 81 81.