Parteneriat Phoenix Haga Norvegia

Parteneriat Phoenix Haga Norvegia

Category : Articles

Centrul European pentru Prevenirea Adicțiilor își propune ca prin cooptarea unor experți norvegieni cu experiență în prevenirea si asistența adicțiilor, să contribuie la îmbunătățirea politicilor publice din domeniu, prin măsuri eficiente de abordare a fenomenului reprezentat de consumul de droguri.

In perioada 5-8 mai 2014, Centrul European pentru Prevenirea Adictiilor implementează proiectul “Parteneriat româno-norvegian pentru politici publice în domeniul adicțiilor” realizat cu sprijinul financiar al Fondului O.N.G. in Romania, program finantat de Granturile S.E.E. si administrat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Parteneri în cadrul proiectului sunt Phoenix Haga și Østfold University College din Norvegia, care desfășoară activități în domeniile: politici publice, cercetare și dezvoltarea de servicii sociale pentru recuperarea persoanelor afectate de consumul de droguri.

Proiectul își propune să contribuie la crearea unei echipe inter-disciplinare de dezvoltare a unei metodologii de cercetare, formată din experți români și coordonată de cercetători norvegieni, precum și la realizarea unui draft de metodologie de evaluare a politicilor publice conexate cu nevoile locale de dezvoltare a serviciilor sociale din domeniul adicțiilor. Proiectul contribuie totodată, la consolidarea relațiilor bilaterale prin intermediul parteneriatului între instituții publice și organizații non-profit din România și din Norvegia.

Agenda activităților proiectului include întâlniri cu specialiști din cadrul Unității de Politici Publice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, din cadrul Agenției Naționale Antidrog, ai Administrației Naționale a Penitenciarelor și ai Direcției de Probațiune din Ministerul Justiției. Centrul European pentru Prevenirea Adicțiilor își propune să desfășoare acțiuni în domeniul prevenirii consumului ilicit de droguri, precum şi al promovării unui stil de viață sănătos, elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice; activităţi cu impact media desfăşurate pentru promovarea rolului ONG în acest domeniu; cooperarea inter-instituţională, atât la nivel naţional cât şi internaţional; creşterea gradului de sensibilizare şi conştientizare a populaţiei asupra pericolului reprezentat de consumul de droguri; implicarea în programe şi proiecte alături de instituții de profil; acțiuni în vederea aplicării în practică a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în domeniu.

PHOENIX HAGA este o fundaţie non-profit care desfășoară activități în domeniul politicilor publice, cercetării și al servicilor sociale destinate consumatorilor de droguri. Ea are o conducere independentă și a fost autorizată ca centru naţional de tratament specializat multidisciplinar în conformitate cu reglementările aplicate în cazul tratamentului pentru persoanele consumatoare de substanţe psihoactive. Phoenix Haga este membră a Federaţiei Europene a Comunităţilor Terapeutice şi a EWODOR – The European Working Group on Drugs Oriented Research, și beneficiază de expertiza şi de sprijinul direct al unor renumiţi cercetători în domeniu (Eric Broekaert, Rowdy Yates, George De Leon, Edle Ravndal). Phoenix Haga a colaborat cu organizații și instituții din România, contribuind la o mai bună implementare a politicilor sociale în domenii precum sănătate și tratament, justiție și afaceri interne, urmărind prin proiectele implementate să contribuie la dezvoltarea resurselor umane care au atribuții și sunt implicate în domeniul reducerii cererii de droguri, precum și în furnizarea de servicii de sprijin şi de reintegrare socială pentru consumatorii de droguri care au săvărşit infracţiuni.

Ostfold University College este una dintre cele mai mari universități din Norvegia, cu o bogată experiență în cercetarea în domeniul științelor sociale, care este esențială pentru înțelegerea problemelor legate de droguri din țările europene. Cercetarea în domeniul adicțiilor permite să învățăm lecții din trecut, accentuează gradul de conștientizare și monitorizare a prezentului, oferind studii și date privind anvergura și proporțiile problemelor legate de droguri și analizează tendințele emergente și noile tipare de consum de droguri. În prezent, politica europeană în domeniul drogurilor se bazează din ce în ce mai mult pe dovezi științifice. Cu toate acestea, construirea unei imagini a cercetării privind drogurile în Europa reprezintă o provocare, mai ales pentru sectorul ONG care are un acces limitat la reurse și experiență. Finanțările destinate cercetării în Europa sunt, de asemenea, variate — și depind de periodicitatea și ciclurile bugetare, concentrarea la nivel național, regional sau internațional, stabilirea unei ordini prioritare pentru obiectivele de cercetare și sursele multiple de ajutor financiar. La această varietate generală se adaugă variațiile naționale, locale și regionale: cercetarea privind drogurile nu este distribuită și disponibilă în mod egal în statele membre ale UE. în acest context considerăm benefică participarea unei instituții de cercetare în dezvoltarea unui parteneriat, care să aducă un plus de valoare la formularea unor politici publice adecvată și coerență.

13957129747_dbede5bdaa_z 13957192668_47cb24aa2a_z 1

www.optimalmedia.ro